• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • واقعیت پنهان درپس پرده ابهام

   رحمان زارع - وکیل دادگستری
   درحالیکه سخن ازخدشه دار شدن استقلال کانون درقانون جامع وکالت درآینده است عقبهء این کاروان هنوزبخاطراز دست رفتن استقلال می نالد!
   اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به صلاحیت نامزدانتخابات صنفی هیات مدیره کانون تعیین تکلیف کند مورد اعتراض تمامی وکلاست.
   با نگرشی به صورت اسامی همکارانی که اعلام صلاحیت نشدند مشخص است آنها کسانی هستند که حرفی برای گفتن داشته ودارند وبسیاری(نه همه) از کسانی که اعلام صلاحیت شده اند درهودج سکوت به این موقعیت ممتاز دست یافتند.
   وقتی بایکی از آنان (تائید صلاحیت نشدگان)سخن میگوئی ودوستانه علت را جویا میشوی یک پاسخ بیشتر نیست موضعگیری کلامی درفلان موضوع اجتماعی یا دفاع از فلان شخص اتهامی حسب وظیفه شغلی بدون محاکمه شدن دریک مرجع صالح،یعنی براساس ظن که شاید درآینده درموضع عضویت درهیات مدیره گستره کلام یا دفاع رنگی مشعشع گیرد!
   به شخصه از زمانی که تابلو"این مکان با دوربین مدار بسته کنترل میشود"را درورودی کانون دیدم وچشمهای ناظر آشکار با ضبط مستند آنرا وقوف یافتم از رفتن به کانون حتی المقدور پرهیز کردم این درحالی بود که ترددم درکانون مستمر بود.
   ماشین مقالات واظهار نظرهایم را درابتدا دروبلاگها باچراغ خاموش به حرکت درآوردم وپس از اطمینان نسبی کم نور به پیش راندم وفعالیتهای کم داشته وکالتی ام را کمتر کردم تا سوء پیشینه ای برایم رقم نخورد هرچند که گاه دل به دریا زدم وتند راندم.این شرح همه کسانی است که اندک قلمی دردست با ایده ای درسر یا نقدی برزبان دارند.
   وحالا آشکار میگویم:
   درحالیکه کانون بی مهری 35 ساله را تجربه کرده ومیکند توجیهی برای ملاقات بالاترین مقام اجرائی مملکت نمیابم.ومیگویم صفت آزادگی که صفت ممزوج با خون وکیل است این حرکت رالااقل دراین شرایط بر نمیتابد.
   وحالا آشکار میگویم:
   لیستهای تهیه شده توسط گروهها ی سنتی همچنان کانون را درپوسته سنت واستخوان لای زخم نگاه خواهد داشت وفرصتی به وکیل مستقل نخواهد داد.واستقلال این چنین توسط خود ما به قربانگاه برده خواهد شد.
   وحالا آشکار میگویم:
    زمانی که یکی از محترمین به ریاست قضا منصوب شد واز من نظر خواستند گفتم همه چیزمان مانند همه چیزمان است وهمه چیزمان مانند یک پیکره به هم مرتبط است. اقتصادمان، فرهنگمان ، سیاستمان ،قضایمان.سالها ازاین اظهار نظر میگذرد وهمه چیز را همه میبینیم ومیدانیم.
   تن بیمار تمام سلولهایش بیمار است.
   انتخابات درپیش است واین فرصتی است تا ناگفته ها را گفت هرچند در "رقص آتش" و"راه رفته ،حرفهای ناگفته" گفتم !
   هیچ اعتراضی از هیچکس خصوصا وکلای جوان ومنتقدین درآینده پذیرفته نخواهدشد هرگاه این کاروان راه گذشته را درپیش گیرد.

    

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft