• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  آداب الدعوی(باب الثالث)
  ادامه مطلب

  نوشته :رحمن زارع  

               دعوی با تسلیم عریضه به محکمه شروع می شود و این در حالی است که کل کل کردنهای موکل با طرف دعوی نتیجه نداده باشد! البته وکیل موظف است در صورت صوابدید.خود نیز طرف دعوی رابه تمکین حق دعوت نماید و یا اگر امکان سازش هست باب تعامل را باز نماید!اگر طرف دعوی تمکین ننمود و از خر شیطان!پائین نیامدعریضه ای قرص و محکم به محکمه بدهد.
  بدیهی است وکیل قبلا مستندات دعوی را کما هو حقه حاضر و رو نوشت آنرا به عریضه ضمیمه می نماید.دعوی یا جزائی(کیفری) است یا حقوقی .کیفری است در صورتیکه برای آن در قانون مجازاتی باشد.حقوقی است در صورتیکه جزائی(کیفری) نباشد!
  سخن از خر وشیطان شد خوب است در اینجا توضیحی داده شود! اصولا هر حیوان از جمله خر علیرغم صوت وصورت نامیمون دارای ملکات فاضله یا صفات مضمومه می باشد! لذا نمی توان به ظ...

  بیشتر تعدادنظرات:(0)

  آداب الدعوی
  ادامه مطلب

  نوشته :رحمن زارع

  (باب الاول)

  (یاد آوری:این نوشتار بصورت طنز وسبک نگارش قدیمی تدوین یافته است)

       طریقت جماعت وکلا را رسم است که یکسره با دیگران دعوی نمایند! نه از ناحیه خود بلکه از ناحیه موکلین! لذا با آداب دعوی نیک آگاهند وبمرور و براثر تجربت به ظرافت های آن آشنا می شوند.مادراین مختصر سعی خواهیم نمود با استفاده ازمنابع کهن(اندیشه و تخیل!) در چند قسمت این آداب را واگو نمائیم! عجالتا دو کتاب از کتبی که برای طلاب این طریقت تدریس می شود به شما معرفی می نمائیم یکی کتاب سیاست نامه خواجه نظام الملک ودیگر کتاب قابوس نامه قابوس بن وشمگیر!

  واما اصولا چرا دعوی بوجود می آید:...

  بیشتر تعدادنظرات:(0)
  Design By Gitysoft