• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • زمستان درانتخابات کانون!

    رحمان زارع - وکیل دادگستری
   هررای وکیل درانتخابات حکم شعله آتشی را دارد که درکانون وکلا گرما ایجاد میکند بدیهی است وقتی کانون وکلای دادگستری مرکز(تهران)قریب به حدود۱۴۰۰۰نفر وکیل دارد و تنها ۳۴۴۷ نفر یعنی تقریبا از هر ۵وکیل یک نفردرانتخابات شرکت میکنند چه زمستانی درپیش خواهد بود.
   آخرین نتایج انتخابات درآخر وقت روز جمعه ۹۲/۱۲/۲۳اعلام گردید ونفراول با کسب ۱۷۶۲ رای توانست به داخل هیات مدیره راه یابد.
   اگر رای نفر اول را برای تمامی ۱۸ نفر منتخب ملاک قرار دهیم یعنی هیات مدیره کانون جدید نماینده یک هشتم وکلای تهران است.
   یعنی یک شعله آتش که گرم کننده یک نفر است باید ۸ نفر را گرم کند!
   آثار چنین زمستانی را از قبل میتوان پیش بینی کرد.
   یعنی وکلا باید خود را آماده هرپیامدی اعم از قانون جامع وکالت وادغام وغیره بکنند.
   یقینا بیشترین خوشحالی برای کسانی است که ۳۵سال است با شیوه های مختلف به کانون ضربه زده اند.واکنون وضعیت را مناسبترین فرصت وموقعیت برای انهدام کانون میبینند.
   واما خظاب به آنان باید گفت:
   از بدو تاسیس نهادی بنام وکالت درمملکت ایران عزیز وکلا برای احقاق حقوق خود که همانا دفاع از حقوق جامعه است درحال مبارزه بوده اند وهمچنان درحال مبارزه هستند واین مبارزه تا تحقق کامل خواسته آنان ادامه دارد. وآنانی که پرچمدار این مبارزه هستند هریک کوه آتشفشانی هستند که به تنهائی یک مملکت را گرما میبخشند.
   خلقیات ما ایرانیان درمبارزات نشان داده است که بعلت غیرتمند بودن، درزمان سقوط ،یک همت اقلیتی یک دستاورد اکثریتی درپیش داشته است. "آرش" سمبل فرهنگ ایرانی است.ودرکانون وکلا "آرش"ها بسیار داریم!
   مبارزه جامعه غیرتمند وکلا تازه شروع شده است .مبارزه افت وخیز دارد لیکن این افت وخیز برای قشر فرهیخته جامعه وکالت امری شناخته شده است. جامعه وکالت یکصد سال است مبارزه میکندوروح مبارز پیشکسوتانی که از بین ما رفتند وکسانی که هستند گرما بخش این حرکت است.
   دربدو امر۱۱۶نفر کاندیدای انتخابات اخیرشدند یعنی از هر ۱۲۰ وکیل یک نفر اعلام آمادگی پرچمداری این مبارزه را کرد.
   بدیهی است با حضور ۳۴۴۷ نفر درپای صندقهای رای هریک از آنان آمادگی همراهی را اعلام کردند.
   جای تاسف دارد آنانی که رودر روی کانون وکلا ایستاده اند هنوز نمیدانند استقلال برای وکیل یک امر ذاتی است ووکیل بدون استقلال معنائی ندارد.وچنانچه ادغام هم صورت بگیرد جامعه وکالت چند برابر خواهد شد وچون وکیل نمیتواند بدون استقلال، دفاعی از حقوق جامعه بکند لاجرم این مبارزه توفنده تر خواهد شد.
   به آنان باید گفت:
   با طرح ادغام،نیروی وکلا چند برابر خواهدشدوالبته ما از این امر با دستاورد گفته شده استقبال خواهیم کرد و زودتر به نتیجه نهائی خواهیم رسید.
   به آنان باید گفت:
   تجربه ادغام نیروهای تابع امر برای جامعه بزرگ وکالت کارساز نخواهد بود ونتیجه معکوس ببار خواهد آورد.
   به آنان باید گفت:
   ملت بزرگ ایران از صدر مشروطیت تا انقلاب اسلامی تنها برای بدست آوردن یک چیز مبارزه کرده است وآن تنها "عدالت" بوده است.
   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   رحمن زارع ۹۲/۱۲/۲۴

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft