• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • شماره دوم نشریه استیناف منتشر شد

   در این شماره خواهید خواند :
   سخن مدیر مسئول / دکتر سعید توکلی کرمانی
   سخن سردبیر / عبدالله خاتمی فر
   بحران اصلی کانون وکلا فقدان مدیریت مشارکتی و تفکر سیستمی است  مصاحبه اختصاصی با دکتر مرتضی شهبازی نیا
   حقوق عمومی : رشته نظری یا کاربردی / دکتر محمد رضا ویژه
   رویکرد تبعیض آمیز نسبت به حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای / دکتر مهدی حاتمی
   چالش های پیش روی ایران برای توافق نهایی هسته ای / ناصر صمدی
   اقدامات متقابل علیه حملات سایبری در حقوق بین الملل / مونا خلیل زاده
   با فعالیت های اجتماعی وارد شورای شهر شدم / مصاحبه اختصاصی با دکتر علی صابری
   مهمترین چالش فراروی جهانشمولی اصل منع تبعیض ضد کودکان / دکتر امیر حمزه زینالی
   نظام های دادرسی کیفری و تحولات آنها / بابک فرهی
   جرم شناسی کارکردهای رسانه / یوسف اکبری
   ساختار و کارکرد اولین سازمان رسمی داوری حرفه ای در ایران / مصاحبه اختصاصی با دکتر محسن محبی
   مقایسه خسارت عدم نفع / ابوالفضل حشمتی
   بررسی اصل 81 قانون اساسی ایران / محمود قمشال
   بررسی نقض اصول دادرسی برای صدور تخلیه / حمید سلمانیان
   شادی حق فراموش شده / دکتر محمد علی دادخواه
   معرفی کتاب
   اخبار

    این نشریه را می توانید از کتاب فروشی های معتبر و فروشگاه کانون تهیه بفرمایید

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft