• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • مهمترین مصوبات هفتمین جلسه هیات مدیره ، مورخ یکشنبه 21 اردیبهشت 1393

   پایگاه تحلیل خبری سیمرغ عدالت :
   - اعضا به اتفاق آرا تصويب كردند كه درصورتي كه براي وكيلي بدليل دفاع ، مشكلي پيش آيد! وكيلي از داخل يا خارج از هيأت مديره با انتخاب رييس كانون بعنوان ناظر ونماينده كانون در محاكم حضوريافته وحمايت نمايد.

   - مصوب شد كميته پيگيري پيش نويس لايحه جامع وكالت مسئول برگزاري همايش بررسي لايحه جامع وكالت باشد و ظرف هفته آينده نسبت به زمان برگزاري، كيفيت برگزاري ،مكان برگزاري وبرآورد هزينه برگزاري همايش يك روزه بررسي لايحه مذكور بررسي ونتيجه را جهت استحضار وتصويب هيأت مديره ارايه نمايند.

   - در خصوص گزارش مالي اسكودا مصوب شد :
   مقررشدگزارش كتبي بازرسان اسكودا جهت بررسي اخذ گردد سپس نظر آقاي رحيمي دانش متخصص حسابرسي اخذ گردد وپس از جمع بندي قبل از برگزاري بيست ودومين همايش اسكودا در مشهدكه اول خردادبرگزارخواهدشد، در جلسه آتي هيأت مديره موردبررسي ومداقه واظهارنظرنهايي قرار گيرد.

    

   -  در راستاي تلاش وپيگيري پيش نويس لايحه جامع وكالت ومشكلات مبتلا به و فراروي كانون و وكلاي دادگستري هيأت مديره محترم امروز(يكشنبه 93/2/21) ساعت12 ميزبان جناب آقاي پورمختار رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي خواهدبود. همچنين ساعت 17نيز ديداري ازسوي جناب دكتر محمدنبي نائب رئيس محترم كانون با حضرت حجه الاسلام والمسلمين آقاي منتظري باهيأت مديره محترم ترتيب داده شده است. ضمناً ساعت 20 نيز هيأت مديره محترم ميزبان 10نفر از نمايندگان فعلي وسابق مجلس شورای اسلامی (هركدام پنج نفر) درمحل كانون خواهد بود. رفاً درخصوص بررسي اعتراض كارآموزان سال 90 با اكثريت قريب به اتفاق آرا مصوب شد كميته اي براي بررسي اعتراض آنها تشكيل واعتراضات بعداز بررسي واطلاع آقاي مصباح نائب رئيس محترم، به كميته مزبور ارجاع شود.

   - درخصوص بررسي اعتراض كارآموزان سال 90 با اكثريت قريب به اتفاق آرا مصوب شد كميته اي براي بررسي اعتراض آنها تشكيل واعتراضات بعداز بررسي واطلاع آقاي مصباح نائب رئيس محترم، به كميته مزبور ارجاع شود.

   - درخصوص موضوع منشور حقوق شهروندي ، نظر به اينكه موضوع بدليل تأخير سالبه به انتفاء شده واز حيز انتفاع افتاده است لذا از دستور جلسه خارج شد!

   - درخصوص حمايت كانون از آسيب ديدگان ايالت بدخشان افغانستان كه درجلسه گذشته با 6راي اگثريت لازم را نياورده بود، طبق آئين نامه چون راي رييس مثبت بودلذا مجدداً دراين جلسه مطرح وبا8راي به تصويب رسيدكه وكلاي محترمي كه قصد كمك انساندوستانه داشته باشند ،كمك هاي نقدي خود را به حسابي كه اعلام خواهد شدواريز نمايند.

   - آقايان مصباح اسكويي ،دكتر اميني، دكتر فرض پور بعنوان اعضاي كميته تجديدنظر اعتراض كارآموزان سال90 برگزيده شدند.

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft