• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • استحقاق دريافت حق الوكاله

    

   اختصاصی سپهر عدالت
   دكتر ابوالفضل حشمتي
   مدرس دانشگاه و وكيل و كارشناس رسمي دادگستري. 

   آيا وكيل دادگستري در طرح و اقامه ي خواسته مهريه ما في القباله زوجه( زن) يا مداخله در چنين خواسته اي پس از طرح إز جانب استحقاق دريافت حق الوكاله را دارد؟
   ١- ظاهر موضوع إز تسبيب برخوردار است و به دلالت ظهور كه ايجاد شياع و غلبه دارد به موجب قاعده" الغالب علي الحجه" چنين وكيلي استحقاق دريافت حق الوكاله را دارد.
   ٢- به موجب ماده ٥١٩ إز ق آ د م كه حكايت إز تسبيب جمعي و فردي از مطالبه خسارات دارد باز هم چنين وكيلي استحقاق دريافت حق الوكاله را دارد.
   ٣- إز آنجا كه مهريه و مطالبه آن در زمره موارد ثبوتي است نه اثباتي، و مهريه قالب ديون مسلمه را دارد لاجرم امر ثبوتي را به خود مي گيرد نه امر اثباتي.
   ٤- مهريه و طلب آن جنبه ذو وجهين را دارد چرا كه إز مجاري غير قضايي همچون اجراي ثبت نيز قابل مطالبه است بي آنكه مشمول فرايند دادرسي باشد.
   ٥- تا زماني كه زوج به زوجه بعض يا تمام مهريه را تسليم نكرده باشد فرض ثبوت كما كان به قوت خود باقي است و مشمول امر ترافع و تنازع قضايي نمي گردد. مگر اينكه اختلاف در پرداخت و دريافت وجود داشته باشد.
   ٦- حال با فروض بالا و عدم وجود اختلاف در پرداخت و اوصاف ثبوتي بودن و مسلمه بودن عليرغم وجود توافق و حتي تعرفه در اين خصوص چنين وكيلي استحقاق دريافت و مطالبه حق الوكاله را به ماده فوق الذكر را نخواهد داشت.
   چرا؟!چون به موجب ماده ٥٢١ از ق آ د م در زمره ي هزينه هاي است كه مشمول اثبات و دفاع نبوده ولو اينكه تصريح به تعرفه و قرارداد مالي في ما بين وكيل و موكله شده و وجود داشته باشد.  

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft