• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • معرفی کتاب

   تعيين وكيل تسخيري واحد براي كليه متهمين پرونده به لحاظ تعارض منافع آنها از موجبات نقض دادنامه اصداري است.
   شماره دادنامه: 3730/ م‌د
   تاريخ صدور: 27/11/1381
   كلاسه پرونده: 3565/81/32
   مرجع رسيدگي: ديوان‌عالي كشور
   1 خلاصه جريان پرونده: دادگاه متهمين پرونده را باستناد تبصره يك بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محكوم كرده كه با اعتراض قاضي محترم اجراي احكام و قبول ضمني دادگاه پرونده به اين مرجع ارسال شده است.
   2 نظريه داديار: گذشته از اعتراض قاضي محترم اجراي احكام و ضرورت بررسي و ملاحظه سابقه رديف اول وچگونگي تحصيل برائت در پيشينه فوق و نيز وجود قرائن و امارات قوي‌تر نسبت به ب كه از اتهام انتسابي تبرئه شده است اما به لحاظ تعارض دفاع متهمين مذكور از حيث عدم پذيرش اتهام توسط هر يك از متهمين، تسخير وكيل واحد براي كليه افراد مذكور مغاير بند 3 ماده 22 آئين نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بوده از اين رو به نقض احكام صادره عليه محكومين جهت تجديد رسيدگي ابراز عقيده مي‌شود.
   3 نظريه مستشار ديوان‌عالي كشور: با عنايت به مراتب فوق پيشنهاد مي‌شود احكام صادره نسبت به ............ با لحاظ ايرادات فوق جهت رسيدگي مجدد نقض شود.
   4 نظر رئيس ديوان‌عالي كشور: موافقت مي‌شود نسبت به رسيدگي مجدد و صدور حكم لازم در مورد .......... اقدام شود.
   محمد محمدي گيلاني

   برگرفته از تجدید نظر در احکام مواد مخدر

   دیوان عالی کشور - دادستانی کل کشور

   مولفین : ابراهیم یوسفی محله - علیرضا مظلومی

   وکلای دادگستری

   چاپ دوم سال 1391 انتشارات بهنامی ۱۷۸صفحه

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft