• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • دوره های هیات مدیره کانون وکلای دادگستری

    

   توضيح :
   از آنجائيكه همكار محترم ، آقاي مهران صادقي سراجي ، وكيل پايه يك دادگستري در خصوص تاريخچه مديران كانون از ابتدا تا دوران حاضر را به صورت مقاله تهيه كرده اند، عين مقاله ايشان ، براي آگاهي از سابقه مديران كانون از ابتدا تا قبل شروع دوره جديد هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز تقديم مي گردد .


   مقدمه
   بسيار مي ديدم كه همكارانم كمتر نام ونشاني از مديران گذشته كانون را درخاطر دارند . پذيرش چند هزار وكيل در دوران كنوني وجوان شدن كانون وكلاء مرا به اين پرسش وامي داشت كه آيا گذشته كانون به بوته فراموشي سپرده خواهد شد ؟

   اگرچه اين گذشته بصورتي شيوا درمقالات مسلسل همكار گرانقدر مرحوم قوام الدين مجيدي درمجلات گذشته كانون وكلاء به يادگار نگاشته شده است , اما هزارحيف كه مجموعه كامل اين مجموعه نفيس در دسترس همكاران عزيز نيست و ك متر وكيلي است كه ازموهبت دراختيار داشتن اين گنجينه برخوردار باشد .

   چنين شد كه گمان كردم شايسته است تا ريخچه اي از نام و نشان هشتاد و دو ساله تش كيل كانون وكلاء و مديران آن را گردآوري كنم .

   اما دسترس نبودن همه مدارك , حتي در كتابخانه كانون , موجب شد تا فرارسيدن زمان تكميل اين نوشته و تحرير كتابي كامل , نقد را مرّجح دانسته و خلاصه اي از اين تاريخچه را آماده سازم تا ب عنوان هديه ي قابل از نظراحترام به پيش كسوتان و ناچيز از جهت آنچه كه بايد بعنوان وكيل براي جامعه وكالت فراهم سازم را به حضور همكاران عزيز تقديم نمايم . به اين اميد كه مقبول طبع مردم صاحب نظر قرار بگيرد .

   آيا امروز كسي جناب مستطاب « آقا شيخ علي اكبر » را مي شناسد ؟ تحت رياست او بود كه نخستين بار عده اي ازوكلاء دادگستري در ۲۷ تيرماه ۱۳۰۰ هجري شم سي دور هم جمع شدند و درمورد اينكه آيا بايد براي اداره وكلاء هيات مديره اي داشته باشند يا نه , راي گرفتند .

   هنوز امضاء و نام آقاياني كه زير صورت جلسه ي چنين تصميمي را امضاء كرده اند در انتهاي خاطر يك برگ كاغذ كهنه و لابلاي بايگاني هاي پوسيده اداره امور قضايي وقت , باقي مانده است . جلسه ياد شده كه تحت رياست جناب آقا شيخ علي اكبر تشكيل شده بود ودرموضوع تعيين هيات مديره يا عدم تعيين آن راي گرفت و پس از راي گيري , لزوم تعيين هيات مديره با اكثريت ۲۱ راي موافق و ۷ راي مخالف و ۳ راي ممتنع تصويب شد .

   مرحوم آقاي قوام الدين مجيدي در مقالاتي كه دراين زمينه تحرير كرده است مي نويسد :
   « ايرادي كه بر اولين نامه هيات مديره مجمع وكلاء رسمي وارد است , اينكه نام آقاي همراز ( فاضل بروجردي يا فاضل الملك سابق ) كه از اعضاء منتخبه هيات مديره بوده درآن ذكر نشده است وچون درخاطر نويسنده نيست كه اين تفاوت معلول علت يا فقط اشتباهي است . متن صورت مجلس انتخاب هيات مديره ( كه اولين جلسه مجمع وكلاء رسمي است ) و حاكي از اسامي اعضاء حاضر آن جلسه نيز ميباشد , نقل ميشود .

   اولين انتخابات هيات مديره
   درتاريخ يوم دوشنبه ۱۲ ذيقعده ۱۳۳۹ ( ۲۷ سرطان يا تيرماه ۱۳۰۰ ) جلسه در تحت رياست جناب مستطاب آقاي آقاشيخ علي اكبر تشكيل ودرموضوع تعيين هيئت مديره و عدم تعيين آن پس از مذاكره بموجب راي مخفي به اكثريت بيست ويك راي در اين جلسه شروع به انتخاب هيئت مديره گرديد . توضيح آنكه راي به عدم انتخاب دراين جلسه هفت و ممتنع ازدادن راي سه نفر بوده است . بلافاصله شروع به گرفتن راي بموجب ورقه در تعيين هيئت گرديد و با اكثريت آراء آقايان مفصله الاسامي به سمت هيئت مديره انتخاب شدند :

   ۱ ) آقاي ميرزا قوام الدين ۲۶ راي
   ۲ ) آقاي حكيم اللهي ۲۳ راي
   ۳ ) آقاي فاضل بروجردي ۱۹ راي
   ۴ ) آقاي آقاشيخ جلال ۱۴ راي
   ۵ ) آقاي نقيب زاده ۱۳ راي
   ۶ ) آقاي فاضل عراقي ۱۳ راي
   ۷ ) آقاي ميرزاابوالفضل تهراني ۱۳ راي

   امضائات :
   علي اكبر اشتهاري . ابوالفضل منطقي . فضل اله حكيم الهي . جلال الدين . باقر الحسيني . نقيب زاده . سيدمحمد اصفهاني . قوام الدين . محمود فيض اله . علي النوري . نقيب الموسوي . ناظم المتظلمين . شيخ محسن . احتشام الشريعه حسينعلي . ميرزا سيد حسن . نظام الدين . ميرزا محمد حقوقي . معين السادات . ابوالحسن قمي . بروجردي . فرقاني . سيدفضل اله معين الشريعه . باقر امجد الكتاب . نصرالدين طبرسي . ابوالفضل تهراني . رضا ملكي .

   كه ازاين عده آقا شيخ جلال به سمت رئيس و آقاي نقيب زاده نائب رئيس و سايرين بعنوان اعضاء هيات مديره برگزيده شدند .

   اين اولين هيات مديره مجمع وكلاء رسمي بود كه تا پايان سال ۱۳۰۱ به اداره وضع وكلاء پرداخت از اين پس يعني بين سالهاي ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۴ را بايد سالهاي بحران كانون ناميد .

   بعلت كودتاي اسفند ۱۲۹۹ ه . ق كارها به ركود كشيده شد ومجمع وكلاي رسمي نيز نتوانست به كارخود ادامه دهد , ولي پس ازانقراض سلسله قاجاردرنهم آبان ۱۳۰۴ از طرف مجلس مقننه ي دوره پنجم و تشكيل مجلس موسسان و تغيير چهار اصل از قانون اساسي و استقرار سلطنت پهلوي , كابينه نهم بعد ازكودتا و شصت و پنجمين كابينه دوره مشروطيت ايران به رياست مستوفي الممالك تشكيل شد .

   وزير عدليه آن كابينه علي اكبرخان داور بود كه سازمان قضايي را طي يك آگهي در جرايد مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۰۵ در هم ريخت واعلان داد كه « كليه تشكيلات عدليه موجود در تهران از فردا منحل است . » سپس مرحوم داور در۲۷/۱۱/۱۳۰۵ ازمجلس اجازه گرفت كه بوسيله كميسيونهاي اصول تشكيلات ومحاكمات , عدليه را درمدت ۴ماه اصلاح كرده و پس از شش ماه آزمايش به مجلس پيشنهاد كند .

   كميسيون مورد انتخاب داور متشكل از آقايان وجداني , عيسي علي آبادي , ميرزا سيدمحمدقمي ( فاطمي ) وحسن فلسفي ( شرف الملك ) ومحمدبروجردي ( عبده ) واسداله مامقاني بود كه ضمن اصلاح قوانين , اصول تشكيلات عدليه را در ۱۵۸ ماده تنظيم كردند و از ۲۴ ارديب هشت ۱۳۰۶ به موقع اجراء گذاشتند .

   دراين قانون قسمتي از باب پنجم آن مربوط به وكلاء , محاكم و نحوه اخذ تصديق وكالت و وكلاء مجاز هر حوزه و رتبه هاي وكلاء وبرخي امورديگر از ماده ۱۲۷ تا ۱۵۱ بود و چون ماده ۱۵۰ اين قانون اجازه صدور تصديق وكالت رسمي را به كميسيون مركب از شش نفر در مركز سپرده بود ,

   اين كميسيون بنا به دعوت علي اكبرخان داور از آقايان وكلاء شريعت زاده , شيخ علي اصغر گرگاني ( ماجدي ) , نقيب زاده تبريزي ( مشايخ ) , آقا سيد هاشم ( وكيل ) و قوام الدين مجيدي تشكيل شد و تصديق نامه وكالت رسمي , براي تعدادي از وكلاء وقت ص ادر كرد و صدور پروانه رسمي براي بقيه را به كسب امتحان قضايي طبق ماده ۱۵۱ همان قانون موكول كرد .

   علي اكبرخان داوربه مناسبت تحصيلات در ژنو به لزوم جامعه وكلاء واقف بود واين امررا درمواد۱۴۰و ۱۴۶ و ۱۴۸ قانون فوق الذكر كه ميتوانست به تشكيل مجمع وكلاء رسمي منجر شود , مورد پذيرش قرارداد .

   اما كميسيون عدليه ي مجلس شوراي ملي آن دوره , طي اصلاح فصل دوم اصول تشكيلات عدليه بركليه حقوق مقرره ي وكلاء خط بطلان كشيد و عنوان وكيل رسمي را به كلي حذف و حق طبيعي انتخاب و ايجاد هرگونه بنگاه و موسسه فني وكلاء را از بين برد ودرماده ۱۱۳ همان قانون مقرر كرد كه وكلاء مكلف هستند هرگونه مقررات ونظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها تنظيم نمايد رعايت و اطاعت نمايد وبموجب ماده ۱۰۸ به وزير عدليه حق داده شد كه درصورت اطلاع از هرگونه سوء اخلاق وكيل , قبل از رسيدگي واحراز صحت و سقم آن موقتا '' وكيل را از تصدي به شغل وكالت ممنوع كند .

   وضعيت وكلاء تا سال ۱۳۰۹به همين منوال بود تا آنكه در عصر روز ۲۶ تيرماه ۱۳۰۹ به دعوت داود پيرنيا فرزند ارشد مشيرالدوله ( حسن پيرنيا ) كه رياست احصائيه ي امور قضايي را در دادگستري بعهده داشت و با وكلاء داراي حسن سلوكي تمام بود , عده اي از وكلاء درمنزل ايشان جمع شدند و ايشان ابراز كرد كه وزير عدليه مصلحت ميداندكه كانون وكلاء تشكيل شود.

   و همين نشست ابتدائي موجب شد تا كانون وكلاء در روز بيستم آبانماه ۱۳۰۹ تشكيل و توسط علي اكبرخان داور افتتاح گردد . وكلاء طبق قانون از آقاي داور تقاضا كردند تا رياست كانون را كه مي بايست با
   نماينده ي وزارت دادگستري باشد , قبول نمايد و سپس همه آنها داود پيرنيا را بعنوان نايب رئيس كانون انتخاب كردند .

   با آنكه پس از گذشت دوسال ازاولين دوره كانون گزارشهاي لازم براي ارائه به دادگستري و تشكيل دوره بعدي كانون آماده بود اما تشتت موجود بين وكلاء مانع از ادامه كار گرديد .

   درنهم فروردين ماه ۱۳۱۰ براي اولين بار آئين نامه اي مشتمل بر ۱۱ ماده و۲ تبصره از طرف وزارت دادگستري وقت به نام ( نظام نامه وكلاء محدود ) تدوين شد كه دارندگان ليسانس حقوق ازمدارس داخله وخارجه را مجاز به تحصيل جواز وكالت مي دانست اما اين قانون نيز دراصلاح امور وكلاء و تشكيل جامعه رسمي وكالت موثر واقع نشد .

   در سالهاي ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ دو انتخابات در بين وكلاء صورت گرفت كه وزيردادگستري وقت هر دو را باطل اعلام كرد تا اينكه پيش نويس قانون پيشنهادي استقلال كانون وكلاء نوشته شد . دراين سالها قاعده براين بودكه وزير دادگستري ازوكلاء مي خواست تا با برگزاري انتخابات دربين خود ۳۶ نفر را كه واجد شرايط بودند معرفي نمايد تا وزير دادگستري بتواند ۱۸ نفر از آنها راكه ۱۲ نفربعنوان اعضاء اصلي و ۶ نفر بعنوان اعضاء علي البدل به حساب مي آمدند , انتخاب نمايد .

   اين بود كه درجهت رسميت بخشيدن به موقعيت حقوقي اجتماع وكلاء دادگستري , درتاريخ ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۱۶ شخصيت حقوقي كانون وكلاء بوسيله آقاي دكتر احمد متين دفتري وزيردادگستري وقت به ثبت رسيد و در همين سال با برگزاري انتخاباتي ۳۶ نفر از وكلاء واجد شرايط به ايشان معرفي شدند كه ۱۸ نفرنامبرده در زير توسط ايشان براي مديريت كانون انتخاب شد .

   اعضاي اصلي
   ----------------------------
   ۱ ) آقاي سيدهاشم وكيل
   ۲ آقاي محسن همراز
   ۳ ) آقاي عبدالحميداعظمي زنگنه
   ۴ ) آقاي هادي مصدقي
   ۵ ) آقاي حسين منشور
   ۶ ) آقاي ميرابوالفتح رضوي
   ۷ ) آقاي ارسلان خلعتبري
   ۸ ) آقاي محمود سرشار
   ۹ ) آقاي عمادالدين سزاوار
   ۱۰ ) آقاي علي اصغرگرگاني
   ۱۱ ) آقاي دكترحسن مشرف نفيسي
   ۱۲ ) آقاي ابوالحسن موحد

   اعضاي علي البدل
   ---------------------------
   ۱۳ ) آقاي محمدعلي دادخواه
   ۱۴ ) آقاي عيسي سلطاني
   ۱۵ ) آقاي حسين شايسته
   ۱۶ ) آقاي محمد فرنيا
   ۱۷ ) آقاي محسن لك
   ۱۸ ) آقاي حسن فداكار

   بعدا '' وزير عدليه كه رياست هيات مديره را بعهده داشت , آقايان سيدهاشم وكيل و محسن همراز را به نيابت رياست و دكتر عبدال حميد اعظمي زنگنه و هادي مصدقي را به منشي گري و حسين منشور و ميرابوالفت ح رضوي را براي بازرسي تعيين نمود .

   دوره پنجم اعضاء هيات مديره كانون وكلاء
   انتخابات بعدي كانون وكلاء كه بنظر ميرسد دوره پنجم اعضاء هيات مديره كانون وكلاء باشد , در روز شنبه پانزدهم آبانماه سال ۱۳۲۷با شركت ۲۶۱ نفر از وكلاء در كاخ دادگستري تهران انجام شد . دراين انتخابات افراد به ترتيب زير حائز اكثريت آراء شدند .

   ۱ ) آقاي ارسلان خلعتبري ۱۹۹ راي
   ۲ ) آقاي ابوالفضل لساني ۱۷۳ راي
   ۳ ) آقاي محمود سرشار ۱۶۲ راي
   ۴ ) آقاي عباس نراقي ۱۵۷ راي
   ۵ ) آقاي محمدنونهال تهراني ۱۵۱ راي
   ۶ ) آقاي صادقي سرمد ۱۴۷ راي
   ۷ ) آقاي رضا ملكي ۱۴۰ راي
   ۸ ) آقاي اكبر آل طه ۱۴۰ راي
   ۹ ) آقاي علي هاشميان ۱۲۹ راي
   ۱۰ ) آقاي محمد فرنيا ۱۱۷ راي
   ۱۱ ) آقاي عبدالحميد عليم مروستي ۱۱۶ راي
   ۱۲ ) آقاي ابوالحسن حاجي موحد ۱۱۶ راي
   ۱۳ ) آقاي وحيد تهراني ۱۱۶ راي
   ۱۴ ) آقاي علي شهيدزاده ۱۱۵ راي
   ۱۵ ) آقاي محمدحسن صابرزاده ۱۱۳ راي
   ۱۶ ) آقاي سيدهاشم وكيل ۱۱۱ راي
   ۱۷ ) آقاي ابوالحسن عميدي نوري ۱۰۷ راي
   ۱۸ ) آقاي دكترمحمد شاهكار ۱۰۲ راي
   ۱۹ ) آقاي اسداللهي ۱۰۰ راي
   ۲۰ ) آقاي قوام الدين مجيدي ۹۸ راي
   ۲۱ ) آقاي ابراهيم امام خوئي ۹۶ راي
   ۲۲ ) آقاي دكتر محمدعلي هدايتي ۹۴ راي
   ۲۳ ) آقاي حسين شايسته ۹۳ راي
   ۲۴ ) آقاي محسن همرازفاضل الملك ۹۳ راي
   ۲۵ ) آقاي حسين شهيدي ۸۴ راي
   ۲۶ ) آقاي حجازي ۸۴ راي
   ۲۷ ) آقاي فرج اله اكبر ۸۱ راي
   ۲۸ ) آقاي دكترموسي جوان ۷۳ راي
   ۲۹ ) آقاي عبداله نوايي ۷۳ راي
   ۳۰ ) آقاي جعفر جهان ۷۰ راي
   ۳۱ ) آقاي جليل محسنين ۷۰ راي
   ۳۲ ) آقاي معاصر ۶۶ راي

   كه هيجده نفر از اين ليست مديريت دوره پنجم كانون را عهده دار شدند و بديهي است كه اين عده همچنان تحت سرپرستي وزير عدليه وقت انجام وظيفه ميكردند .

   انتخابات دوره ششم
   هيات مديره كانون وكلاء دادگستري در ۷/۳/۱۳۳۰ صورت گرفت و حائزين اكثريت آراء و اعضاي اصلي و علي البدل از ميان ۳۶ نفر به ترتيب نامهاي زير بودند :

   ۱ ) آقاي ارسلان خلعتبري
   ۲ ) آقاي ابوالفضل لساني
   ۳ ) آقاي علي شهيدي
   ۴ ) آقاي دكتر موسي جوان
   ۵ ) آقاي صادق سرمد
   ۶ ) آقاي علي اكبر طه
   ۷ ) آقاي عباس نراقي
   ۸ ) آقاي محمود سرشار
   ۹ ) آقاي محمد نونهال تهراني
   ۱۰ ) آقاي علي هاشميان
   ۱۱ ) آقاي سيدهاشم وكيل
   ۱۲ ) آقاي دكتر محمد شاهكار
   ۱۳ ) آقاي عبدالحميد عليم مروستي
   ۱۴ ) آقاي ابوالحسن عميدي نوري
   ۱۵ ) آقاي عبداله خاوري
   ۱۶ ) آقاي ابراهيم امامي خوئي
   ۱۷ ) آقاي دكتر محمد علي هدايتي
   ۱۸ ) آقاي محمد علي امامي
   ۱۹ ) آقاي محمدحسن صابرزاده
   ۲۰ ) آقاي ابوالحسن موحد
   ۲۱ ) آقاي جعفر جهان
   ۲۲ ) آقاي قوام الدين مجيدي
   ۲۳ ) آقاي عبداله نوائي
   ۲۴ ) آقاي فرج اله اكبر
   ۲۵ ) آقاي محسن همراز
   ۲۶ ) آقاي مرتضي غروي نهاوندي
   ۲۷ ) آقاي عبدالحميد اردلان
   ۲۸ ) آقاي كاظم معصوم خاني
   ۲۹ ) آقاي محمد محامي
   ۳۰ ) آقاي جواد ميراحمديان
   ۳۱ ) آقاي عباس داديار
   ۳۲ ) آقاي اسداله صوفي املشي
   ۳۳ ) آقاي احمد شريعت زاده
   ۳۴ ) آقاي محمد فرنيا
   ۳۵ ) آقاي حسين آراسته
   ۳۶ ) آقاي مهدي صوراسرافيل

   وزيردادگستري كه رئيس كانون محسوب مي شد , آقايان محسن همراز ( فاضل الملك ) و سيدهاشم وكيل را به سمت نائب رئيس كانون وارسلان خلعتبري و محمود سرشار و عباس نراقي را بعنوان بازرس و صادق سرمد ومحمد نونهال تهراني را بعنوان منشي قرار داد و ترتيب اعضاء اصلي و علي البدل هيات مديره را به ترتيب زير اعلام نمود :

   اعضاء اصلي
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   ۱ ) آقاي موسي جوان
   ۲ ) آقاي محمود سرشار
   ۳ ) آقاي دكتر محمد شاهكار
   ۴ ) آقاي علي اكبر طه
   ۵ ) آقاي قوام الدين مجيدي
   ۶ ) آقاي محمد نونهال تهراني
   ۷ ) آقاي ارسلان خلعتبري
   ۸ ) آقاي صادق سرمد
   ۹ ) آقاي علي شهيد زاده
   ۱۰ ) آقاي ابوالفضل لساني
   ۱۱ ) آقاي عباس نراقي
   ۱۲ ) آقاي سيدهاشم وكيل

   اعضاي علي البدل
   -------------------------------
   ۱۳ ) آقاي محمدعلي امامي
   ۱۴ ) آقاي عبدالحميد عليم مروستي
   ۱۵ ) آقاي علي هاشميان
   ۱۶ ) آقاي ابراهيم امامي خوئي
   ۱۷ ) آقاي ابوالحسن عميدي نوري
   ۱۸ ) آقاي دكترمحمدعلي هدايتي


   بالاخره با مساعي وكلاء وبافشار حاصل ازتصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر كه دولت ايران نيز از امضاء كنندگان اوليه آن بود , لايحه پيشنهادي سال۱۳۱۵ كانون وكلاء با اصلاحاتي بعن وان لايحه اس تقلال كانون وكلاء درهفتم اسفند ماه ۱۳۳۱ به تصويب رسيد .

   بنداول ازماده۱۱اعلاميه جه اني حقوق بشر مقررداشت كه هركس كه به بزه كاري متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه درجريان يك دعوي عمومي كه در آن كليه تضمين هاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد , تقصير او قانونا '' محرز گردد .

   دولت ايران چاره اي نداشت جز آنكه در راستاي اجراي اين بند و فراهم كردن كليه تضمين هاي لازم براي دفاع از متهم استقلال كانون وكلاء را دربرابر دادگستري دولت و محاكم آن به رسميت بشناسد .

   اكنون هم همين معنا در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به رسميت شناخته شده است , بند دو از ماده ۱۴ اين ميثاق مقرر ميدارد : هر كس به ارتكاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بي گناه فرض شود تا اينكه مقصربودن او بر طبق قانون محرز شود .

   درسالهاي اخير اصل فوق در اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز مورد تاكيد قرار گرفته است . بند ۵ از ماده ۱۹ اين اعلاميه مقرر ميدارد : متهم بيگناه است تا اين كه محكوميتش از راه محاكمه عادلانه اي كه همه تضمين ها براي دفاع او فراهم باشد ثابت گردد .

   وعجيب اين است كه پس ازگذشت س اليان دراز وپذيرش صحت اين روش توسط تمام دولتهاي جهان وباقي بودن تعهدات ما درقبال اعلاميه جهاني حقوق بشر , مجلس شوراي اسلامي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه را كه برخلاف حفظ تضمين هاي لازم براي دفاع از متهم است , تصويب مينمايد و قوه قضائيه مصرانه به اجراي آن همت مي گمارد .

   درهفتم اسفند ماه سال ۱۳۳۱ لايحه استقلال كانون وكلاء به تصويب مجلس رسيد . پس ازتصويب لايحه استقلال كانون وكلاء درسال۱۳۳۱ به دليل آنكه ماده ۱۹لايحه قانوني است قلال كانون وكلاء دادگستري مقرر ميداشت كه : « براي اجراي مقررات اين لايحه ي قانوني , هيات مديره ي فعلي كانون وكلاء , ازتاريخ تصويب اين لايحه , تايكسال به سمت خودباقي خواهدبود » هيات مديره به همان حال باقي ماند .

   ولي درجلسه ي مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۳۱ با اكثريت قريب اتفاق آراء , انتخاب هيات رئيسه را مشمول اين ماده ندانستند و بنابراين هيات رئيسه دوباره بشرح زير انتخاب شد :

   آقاي سيدهاشم وكيل به سمت رياست هيات مديره كانون وكلاء
   آقايان ارسلان خلعتبري و ابوالفضل لساني به سمت نيابت رياست
   آقايان محمد نونهال و عباس نراقي به سمت منشي
   آقايان محمود سرشار و دكتر محمد شاهكار به سمت بازرس

   تعيين روز هفت اسفند بعنوان روز وكيل مدافع
   هيات رئيسه جديد آغاز به كار كرد و درجلسه بيست وپنجم اسفند ماه ۱۳۳۱ يعني اولين جلسه پس از استقلال كانون , دو نفر از اعضاي هيات مديره يعني آقاي دكترمحمد شاه كار و آقاي عباس نراقي پيشنهاد نمودند كه روز هفتم اسفند ماه به نام روز عيد استقلال كانون شناخته شده و در هرسال در روز هفتم اسفند ماه جشن گرفته بشود و از اين روز تجليل گردد كه به اتفاق آراء حاضرين تصويب شد .

   دوره هفتم هيئت مديره
   گذر ايام و تغيير اوضاع سياسي كشور بعداز سال ۱۳۳۲ وضعيت لوايحي را كه بموجب لايحه تفويض اختيار به دولت دكتر محمد مصدق تصويب شده بود با خطر مواجه كرد . بموجب طرح قانوني مصوب آبانماه سال ۱۳۳۳ كليه لوايح قانوني آقاي دكتر مصدق ( ناشيه از اختيارات حاصله ازماده واحده مصوب مرداد۱۳۳۱ وماده واحده تمديدي آن مصوب بهمن ماه ۱۳۳۱ ) به اين نظر كه برخلاف قانون اساسي بود الغاء گرديد .

   طرح مزبور مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره بود كه طبق آن دولت مكلف شده بود ادامه اجراي هريك از آن لوايح را كه ضروري دانست ظرف پانزده روز به هريك از مجلسين تقديم نمايد كه به كميسيونهاي مربوطه مجلسين ارجاع شود. كميسيونهاي مزب ور نيز مكلف شده بودند با رعايت ماده ۴ آئين نامه مشترك مجلسين ظرف مدت سه ماه آن لوايح را مورد رسيدگي قرار دهند .

   بنا شد مقررات لوايح تقديمي مزبور تا اظهارنظر نهائي كميسيون مشترك مجلسين موقتا '' قابل اجراء باشدولي لوايحي را كه كميسيون مشترك رد نمايد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجراء نخواهدبود .

   ازجمله لوايحي كه وزارت دادگستري پيشنهاد نمود , يكي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري بود كه پيوست نامه شماره ۳۴۷۹۶ مورخ ۶/۹/۱۳۳۳ تقديم و نظر به تبصره ماده واحده فوق الذكر ادامه اجراي آن را ضروري دانست و به همين منوال به اجراء درآمد. لايحه مزبور بنوبه خود مورد شور وتعاطي افكار كميسيون محترم ومشترك مجلسين واقع شده با اضافات و اصلاحاتي بمنظور تكميل آن و رعايت مصالح تصويب گرديد .

   رونوشت لايحه تصويب شده مزبور درتاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۳۳ به وزارت دادگستري و ازآن مقام در ۲۱/۱/۱۳۳۴ به كانون وكلاء دادگستري ابلاغ گرديده و بعدا '' آئين نامه قانوني استقلال كانون وكلاء نيز در۸۹ ماده و۲ تبصره تصويب شد و در چهارم آذرماه ۱۳۳۴ از سوي وزير وقت دادگستري آقاي دكتر علي اميني براي اجراء به كانون وكلاء ابلاغ گرديد .

   به اين ترتيب انتخابات دوره هفتم انجام گرفت و مطابق آنچه معمول بود ۳۶ نفر بعنوان هيات مديره معرفي شدند كه از بين آنها ۱۸ نفر بعنوان نفرات اصلي و علي البدل انتخاب گرديدند كه اسامي ۳۶ نفر مذكور عبارت بودند از :

   ۱ ) آقاي محمود سرشار
   ۲ ) آقاي سيدهاشم وكيل
   ۳ ) آقاي ارسلان خلعتبري
   ۴ ) آقاي ابوالفضل لساني
   ۵ ) آقاي علي اكبر طه
   ۶ ) آقاي صادق سرمد
   ۷ ) آقاي مهدي ملكي
   ۸ ) آقاي احمد شريعت زاده
   ۹ ) آقاي محمد نونهال تهراني
   ۱۰ ) آقاي دكتر علي سياسي
   ۱۱ ) آقاي ابوالحسن موحد
   ۱۲ ) آقاي دكتر پرويز كاظمي
   ۱۳ ) آقاي محسن همراز
   ۱۴ ) آقاي محمد محامي
   ۱۵ ) آقاي قوام الدين مجيدي
   ۱۶ ) آقاي مهدي صوراسرافيل
   ۱۷ ) آقاي نقيب زاده مشايخ
   ۱۸ ) آقاي ابراهيم خواجه نوري
   ۱۹ ) آقاي علي اصغر محسني عراقي
   ۲۰ ) آقاي سيدعلي اديب رضوي
   ۲۱ ) آقاي مرتضي غروي نهاوندي
   ۲۲ ) آقاي دكتر موسي جوان
   ۲۳ ) آقاي علي اويسي
   ۲۴ ) آقاي رضا ملكي
   ۲۵ ) آقاي حسين عميد قمي
   ۲۶ ) آقاي علي اكبر مستوفي زاده
   ۲۷ ) آقاي عيسي سلطاني
   ۲۸ ) آقاي ابوالحسن عميدي نوري
   ۲۹ ) آقاي سيدمحمد باقر موسوي حجازي
   ۳۰ ) آقاي دكتر محمود مشاور
   ۳۱ ) آقاي علي اصغر ماجدي
   ۳۳ ) آقاي عبداله خاوري
   ۳۴ ) آقاي ضياء الدين نقابت
   ۳۵ ) آقاي محمد فرنيا
   ۳۶ ) آقاي حسين مهدوي

   از ميان ۳۶ نفر فوق الذكر ۱۸ منتخب هيات مديره كه به ترتيب ۱۲نفر آنها اعضاي اصلي و ۶ نفر ديگر اعضاي علي البدل بودند عبارتند از :

   اعضاي اصلي
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   ۱ ) آقاي سيدهاشم وكيل
   ۲ ) آقاي محمود سرشار
   ۳ ) آقاي ارسلان خلعتبري
   ۴ ) آقاي علي اكبر طه
   ۵ ) آقاي علي شهيدزاده
   ۶ ) آقاي عباس نراقي
   ۷ ) آقاي محمد محامي
   ۸ ) آقاي صادق سرمد
   ۹ ) آقاي ابوالفضل لساني
   ۱۰ ) آقاي محمدحسن صابرزاده
   ۱۱ ) آقاي ابراهيم امامي خوئي
   ۱۲ ) آقاي دكتر محمد شاهكار

   اعضاي علي البدل
   -----------------------------------
   ۱۳ ) آقاي عبدالحميد عليم مروستي
   ۱۴ ) آقاي محمد نونهال تهراني
   ۱۵ ) آقاي دكتر موسي جوان
   ۱۶ ) آقاي مهدي كاشاني
   ۱۷ ) آقاي محمد علي امامي
   ۱۸ ) آقاي محسن جهانشاهي

   هيات رئيسه اين دوره عبارت بودند از :
   آقاي سيد هاشم وكيل رئيس
   آقايان محمود سرشار و علي شهيد زاده نايب رئيس
   آقايان محمدحسن صابرزاده و عباس نراقي بازرس
   آقايان ابراهيم امامي خوئي و محمدمحامي منشي
   اين وضعيت تا پايان دوره هفتم به قوت خود باقي بود .

   انتخابات دوره هشتم
   هيات مديره بدون تاخيردر بهمن ماه ۱۳۳۴ ساعت ۹ قبل از ظهر در سالن بزرگ كاخ دادگستري تهران انجام گرفت و اشخاص زير حائز اكثريت آراء وبه ترتيب عضواصلي وعلي البدل هيات مديره شدند .

   اعضاي اصلي
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   ۱ ) آقاي سيدهاشم وكيل ۲۸۸ راي
   ۲ ) آقاي محمود سرشار ۲۸۵ راي
   ۳ ) آقاي علي اكبر طه ۲۷۸ راي
   ۴ ) آقاي ابوالفضل لساني ۲۲۹راي
   ۵ ) آقاي عباس نراقي ۲۲۱ راي
   ۶ ) آقاي ارسلان خلعتبري ۲۱۷راي
   ۷ ) آقاي علي شهيدزاده ۲۰۳ راي
   ۸ ) آقاي صادق سرمد ۱۹۳ راي
   ۹ ) آقاي ابراهيم خوئي ۱۸۲ راي
   ۱۰ ) آقاي مرتضي غروي نهاوندي ۱۷۵ راي
   ۱۱ ) آقاي محمد حسن صابرزاده ۱۷۱ راي

   اعضاي علي البدل
   -------------------------------------
   ۱۲ ) آقاي حسين شهيدي ۱۷۰ راي
   ۱۳ ) آقاي عبدالحميد عليم مروستي ۱۶۷راي
   ۱۴ ) آقاي محمد نونهال تهراني ۱۶۴ راي
   ۱۵ ) آقاي دكتر علي سياسي ۱۴۷ راي
   ۱۶ ) آقاي دكترمحمدشاهكار۱۴۶ راي
   ۱۷ ) آقاي يداله ثاقب ۱۴۳ راي
   ۱۸ ) آقاي كاظم پگاه ۱۴۲ راي

   سپس در اولين دوره هيات مديره كانون وكلاء دادگستري كه در روز شنبه ۵/۱۲/۱۳۳۴ درمحل كانون وكلاء در كاخ دادگستري تشكيل شد , آقايان زير به سمت هاي زيرانتخاب شدند .

   ۱ ) آقاي سيدهاشم وكيل رئيس با ۱۰ راي ( ايشان درراي گيري شركت نكردند )
   ۲ ) آقاي محمود سرشار نايب رئيس با ۱۱ راي
   ۳ ) آقاي ارسلان خلعتبري نايب رئيس با ۱۰ راي
   ۴ ) آقاي ابوالفضل لساني بازرس با ۱۱ راي
   ۵ ) آقاي عباس نراقي بازرس با ۱۱ راي
   ۶ ) آقاي ابراهيم امامي خوئي منشي با ۹ راي
   ۷ ) آقاي محمد حسن صابرزاده منشي با ۹ راي


   انتخابات قانوني دوره نهم
   كانون وكلاء توانست در روز دوازدهم بهمن ماه سال ۱۳۳۶ با حضور ۳۹۱ نفر وكيل در سالن كاخ بزرگ دادگستري برگزار شود و حائزين اكثريت نامبرده در زير به ترتيب به سمت هاي اصلي و علي البدل هيات مديره انتخاب شدند .

   اعضاي اصلي
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   ۱ ) آقاي سيدهاشم وكيل ۳۱۰ راي
   ۲ ) آقاي محمود سرشار۲۷۸ راي
   ۳ ) آقاي علي اكبر طه ۲۷۴ راي
   ۴ ) آقاي ارسلان خلعتبري ۲۴۸ راي
   ۵ ) آقاي ابوالفضل لساني ۲۴۶ راي ۱۷ ) آقاي محمد محامي ۱۶۰ راي
   ۶ ) آقاي علي شهيدزاده ۲۳۷ راي ۱۸ ) آقاي كاظم پگاه ۱۵۷ راي
   ۷ ) آقاي عباس نراقي ۲۲۷ راي
   ۸ ) آقاي محمدحسن صابرزاده ۲۰۴ راي
   ۹ ) آقاي مهدي ملكي ۱۹۵ راي
   ۱۰ ) آقاي دكتر محمد شاهكار ۱۹۰ راي
   ۱۱ ) آقاي محمد نونهال تهراني ۱۸۸ راي
   ۱۲ ) آقاي ابراهيم امامي خوئي ۱۸۷ راي

   اعضاي علي البدل
   ------------------------------------
   ۱۳ ) آقاي ابوالحسن عميدي نوري ۱۸۴ راي
   ۱۴ ) آقاي حسين شهيدي ۱۶۵ راي
   ۱۵ ) آقاي عبدالحميد عليم مروستي ۱۶۱ راي
   ۱۶ ) آقاي صادق سرمد ۱۶۰ راي

   پس از انتخابات و تعيين حائزين اكثريت و انتخاب هيات مديره در روز پنجم اسفندماه ۱۳۳۶ اولين جلسه هيات مديره دوره نهم كانون وكلاء تشكيل گرديد و آقايان زير به سمت هيات رئيسه انتخاب شدند :

   ۱ ) آقاي سيدهاشم وكيل رئيس
   ۲ ) آقاي محمود سرشار نايب رئيس
   ۳ ) آقاي دكتر محمد شاهكار نايب رئيس
   ۴ ) آقاي دكتر عباس نراقي بازرس
   ۵ ) آقاي محمد حسن صابر زاده بازرس
   ۶ ) آقاي ابراهيم امامي خوئي منشي
   ۷ ) آقاي مهدي ملكي منشي


   اين هيات رئيسه بهمراه ساير مديران منتخب تا پايان سال ۱۳۳۸ , مديريت كانون را عهده دار بودند تا اينكه انتخابات دوره دهم انجام شد .

   انتخابات دوره دهم هيات مديره
   در انتخابات دوره دهم هيات مديره اشخاص ذيل به ترتيب به سمت هاي اصلي و علي البدل هيات مديره انتخاب شدند :

   اعضاي اصلي
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   ۱ ) آقاي سيدهاشم وكيل
   ۲ ) آقاي محمد محامي
   ۳ ) آقاي محمد حسن صابرزاده
   ۴ ) آقاي علي اكبر طه
   ۵ ) آقاي اسداله صوفي املشي
   ۶ ) آقاي علي شهيدزاده
   ۷ ) آقاي كاظم پگاه
   ۸ ) آقاي محمود سرشار
   ۹ ) آقاي مهدي ملكي
   ۱۰ ) آقاي محمد نونهال تهراني
   ۱۱ ) آقاي ابراهيم امامي خوئي
   ۱۲ ) آقاي اكبر مروستي

   اعضاي علي البدل
   ------------------------------------
   ۱۳ ) آقاي عبداله نوايي
   ۱۴ ) آقاي دكترعباس نراقي
   ۱۵ ) آقاي فرج اله اكبر
   ۱۶ ) آقاي دكترمحمدباقرشريعت زاده
   ۱۷ ) آقاي حسين شهيدي
   ۱۸ ) آقاي ابوالقاسم تفضلي


   اولين جلسه دوره دهم، توسط هيات مديره درروز پنجشنبه دوازدهم خردادماه ۱۳۳۹ برگزار شد و اشخاص زير به سمت هيات رئيسه انتخاب شدند .

   ۱ ) آقاي سيدهاشم وكيل رئيس
   ۲ ) آقاي محمود سرشار نايب رئيس
   ۳ ) آقاي حسين شهيد زاده نايب رئيس
   ۴ ) آقاي مهدي ملكي منشي
   ۵ ) آقاي محمد نونهال تهراني منشي
   ۶ ) آقاي دكتر عباس نراقي بازرس
   ۷ ) آقاي محمد حسن صابرزاده بازرس

   انتخابات دوره ۱۱ هيات مديره
   انتخابات دوره يازدهم هيات مديره كانون وكلاء در تاريخ مقرر انجام گرفت و منتخبين زير با ۱۱۰۰ راي از ۱۴۰۰ راي وكيل آن زمان اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره شدند :

   اعضاي اصلي
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   ۱ ) آقاي سيد هاشم وكيل
   ۲ ) آقاي محمود سرشار
   ۳ ) آقاي ارسلان خلعتبري
   ۴ ) آقاي عبدالحميدعليم مروستي
   ۵ ) آقاي ابوالقاسم تفضلي
   ۶ ) آقاي ابوالقاسم پرنيان
   ۷ ) آقاي محمدحسن صابرزاده
   ۸ ) آقاي علي اكبر طه
   ۹ ) آقاي اسداله صوفي املشي
   ۱۰ ) آقاي محمد محامي
   ۱۱ ) آقاي دكترمحمدباقر شريعت زاده

   اعضاي علي البدل
   ----------------------------------
   ۱۲ ) آقاي عبداله نوايي
   ۱۳ ) آقاي دكتر عباس نراقي
   ۱۴ ) آقاي فرج اله اكبر
   ۱۵ ) آقاي محمدرضا فيض مهدوي
   ۱۶ ) آقاي يحيي طباطبايي
   ۱۷ ) آقاي مهدي كاشاني
   ۱۸ ) آقاي ابراهيم امامي خوئي

   در اولين جلسه دوره يازدهم ، توسط هيات مديره اعضاي زير به سمت هيات مديره انتخاب شدند .

   ۱ ) آقاي سيدهاشم وكيل رئيس
   ۲ ) آقاي محمود سرشار نايب رئيس
   ۳ ) آقاي ارسلان خلعتبري نايب رئيس
   ۴ ) آقاي عبدالحميد عليم مروستي منشي
   ۵ ) آقاي ابوالقاسم تفضلي منشي
   ۶ ) آقاي ابوالقاسم پرنيان بازرس
   ۷ ) آقاي محمد حسن صابرزاده بازرس

   دوره ۱۲ هيات مديره
   ساعت ۷/۵ صبح روز شنبه ۹/۳ /۱۳۴۳ جلسه عمومي انتخابات هيات مديره دوره دوازدهم كانون وكلاء دادگستري در محل كاخ دادگستري تشكيل شد و تا يكساعت و نيم بعداز ظهر ۵۷۲ راي اخذ و آقايان زير با اكثريت آراء به ترتيب به سمت هاي اصلي و علي البدل هيات مديره انتخاب شدند .

   اعضاء اصلي
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   ۱ ) آقاي سيدهاشم وكيل
   ۲ ) آقاي علي شهيدزاده
   ۳ ) آقاي علي اكبر طه
   ۴ ) آقاي ارسلان خلعتبري
   ۵ ) آقاي دكترعباس نراقي
   ۶ ) آقاي ابوالقاسم تفضلي
   ۷ ) آقاي عبدالحميدعليم مروستي
   ۸ ) آقاي دكترمحمد شاهكار
   ۹ ) آقاي محمدحسن صابرزاده
   ۱۰ ) آقاي مهدي ملكي
   ۱۱ ) آقاي ابراهيم امامي خوئي
   ۱۲ ) آقاي مهدي كاشاني

   اعضاي علي البدل
   -------------------------------------
   ۱۳ ) آقاي فرج اله اكبر
   ۱۴ ) آقاي محمد نونهال تهراني
   ۱۵ ) آقاي دكتر محمدباقرشريعت زاده
   ۱۶ ) آقاي اسداله صوفي املشي
   ۱۷ ) آقاي علي اكبرامامي اهري
   ۱۸ ) آقاي عبدالحميد اردلان

   اولين جلسه هيات مديره كانون وكلاء دوره دوازدهم روز پنج شنبه ۲۸/۳/۱۳۴۳ تشكيل و آقاي سيدهاشم وكيل به اتفاق آراء راي دهندگان به رياست كانون وكلاء انتخاب شدند و درجلسه ۱/۴/۱۳۴۳ مجموع اعضاي هيات رئيسه به ترتيب زير انتخاب و اعلام گرديد .

   ۱ ) آقاي سيدهاشم وكيل رياست كانون
   ۲ ) آقاي ارسلان خلعتبري نايب رئيس
   ۳ ) آقاي عباس نراقي نايب رئيس
   ۴ ) آقاي محمدحسن صابرزاده بازرس
   ۵ ) آقاي دكتر محمد شاهكار بازرس
   ۶ ) آقاي مهدي ملكي منشي
   ۷ ) آقاي عبدالحميد عليم مروستي منشي

   دوره ۱۳ هيات مديره
   انتخابات دوره سيزدهم هيات مديره كانون وكلاء درتاريخ ۱۲/۳/۱۳۴۵ باحضور ۸۹۶ نفر از وكلاء راي دهنده صورت گرفت و حائزين اكثريت اعضاء اصلي و علي البدل هيات مديره به ترتيب آراء زير انتخاب شدند .

   اعضاي اصلي
   --------------------------------
   ۱ ) آقاي سيدهاشم وكيل ۴۳۹ راي
   ۲ ) آقاي دكترعباس نراقي ۳۶۰ راي
   ۳ ) آقاي ارسلان خلعتبري ۳۳۹ راي
   ۴ ) آقاي دكتر محمد باقر شريعت زاده ۳۰۱ راي
   ۵ ) آقاي محمدرضا فيض مهدوي ۲۸۴ راي
   ۶ ) آقاي اسداله صوف۱۷۴
   ۷ ) آقاي دكترمحمد شاهكار ۲۷۶ راي
   ۸ ) آقاي دكتر حبيب دادفر ۲۶۹ راي
   ۹ ) آقاي جعفر منصوريان ۲۵۵ راي
   ۱۰) آقاي كاظم پگاه ۲۵۲ راي
   ۱۱) آقاي ابوالقاسم تفضلي ۲۵۰ راي
   ۱۲) آقاي علي اكبرامامي اهري ۲۴۵ راي

   اعضاي علي البدل
   ------------------------------------
   ۱۳ ) آقاي عبدالحميد اردلان ۲۴۰ راي
   ۱۴ ) آقاي فرج اله اكبر ۲۴۰ راي
   ۱۵ ) آقاي علي شهيدزاده ۲۳۲ راي
   ۱۶ ) آقاي حسينقلي كاتبي ۲۲۵ راي
   ۱۷ ) آقاي محمدحسن صابرزاده ۲۲۳راي
   ۱۸) آقاي جليل محسنين ۲۲۲ راي

   ساعت ۹ بامداد روز شنبه چهارم تيرماه ۱۳۴۵ نخستين جلسه هيات مديره دوره سيزدهم تشكيل شد و دراين جلسه اعضاي هيات رئيسه به شرح زير انتخاب شدند.

   ۱) آقاي سيد هاشم وكيل رئيس
   ۲) آقاي ارسلان خلعتبري نايب رئيس
   ۳) آقاي دكتر عباس نراقي نايب رئيس
   ۴) آقايدكترحبيب دادفر منشي
   ۵) آقاي ابوالقاسم تفضلي منشي
   ۶) آقاي دكترمحمد شاهكار بازرس
   ۷) آقاي جعفر منصوريان بازرس

   دوره ۱۴ هيات مديره
   انتخابات دوره چهاردهم هيات مديره كانون وكلاء درروز پنجشنبه مورخ ۱۶/۳/۱۳۴۷ ازساعت ۷/۵ صبح شروع شد و تا ساعت ۱۳ اخذ راي بعمل آمد . تعداد ۵۹۰ نفر از وكلاء پايتخت و بعضي از شهرستانها كه جمعي از رجال و وزيران سابق و سناتور و نمايندگان مجلس و استادان دانشگاه و روزنامه نگاران وكيل دادگستري درميان آنان بود در انتخابات شركت كردند.

   پس از اخذ راي و مهروموم صندوق از روز شنبه ۱۸ خرداد قرائت آراء آغاز گرديد و ازمجموع آراء يك راي سفيد و سه راي كه امضاء داشت ابطال گرديد و حائزين اكثريت به شرح زير تا ۳۶ نفر اعلام گرديدند .
   بعداز پايان قرائت آراء و رسيدگي به اعتراضات كه انتخاب ۱۸ نفر هيات مديره قطعي گرديد, جناب آقاي سيدهاشم وكيل رئيس هيات مديره دوره سيزدهم و ادوار قبلي و آقايان ارسلان خلعتبري وعباس نراقي نواب رئيس پيشين , عدم قبولي خودرا درمورد عضويت درهيات مديره كتبا'' اعلام داشتند و به اين ترتيب دارندگان اكثريت آراء دررديف ۱۹ و۲۰ و۲۱ يعني آقايان دكتر محمدباقر شريعت زاده وابوالقاسم تفضلي و اسداله صوفي املشي بجاي سه نفر از اعضاي علي البدل يعني آقاي علي شهيد زاده گودرزي وآقاي محسن پزشكپور وآقايدكتر علي خادم كه جزء اعضاي اصلي شده بودند ,به عضويت علي البدل هيات مديره انتخاب گرديدند .

   اعضاي اصلي
   -------------------------------
   ۱) آقاي محمدرضا فيض مهدوي ۳۵۸ راي
   ۲) آقاي سيدهاشم وكيل ۳۵۶ راي - انصراف كتبي
   ۳) آقاي مسعود اعتصام ۳۴۲ راي
   ۴) آقاي ارسلان خلعتبري ۳۳۱ راي - انصراف كتبي
   ۵) آقاي اسماعيل زاهد ۳۲۶ راي
   ۶) آقاي جعفر منصوريان ۳۱۱ راي
   ۷) آقاي دكتر احمد هومن ۳۰۶ راي
   ۸) آقاي دكترعباس نراقي ۳۰۱ راي - انصراف كتبي
   ۹) آقاي محمدحسن صابرزاده ۲۸۸ راي
   ۱۰) آقاي دكترمحمدحسين موسوي اميني ۲۸۸ راي
   ۱۱) آقاي محمدرضا جلالي نائيني ۲۸۷راي
   ۱۲) آقايدكتر حبيب دادفر ۲۸۲ راي
   ۱۳) آقاي علي شهيدزاده گودرزي ۲۷۵ راي
   ۱۴) آقاي محسن پزشكپور ۲۷۲ راي
   ۱۵) آقاي دكترعلي خادم ۲۷۲ راي

   اعضاي علي البدل
   --------------------------
   ۱۶) آقاي كاظم پگاه ۲۶۷ راي
   ۱۷) آقاي جليل محسنين ۲۶۴ راي
   ۱۸) آقاي سيدعلي هاشميان ۲۶۳ راي
   ۱۹) آقاي دكترمحمدباقر شريعت زاده ۲۵۱ راي
   ۲۰) آقاي ابوالقاسم تفضلي ۲۴۹راي
   ۲۱) آقاي اسداله صوفي املشي ۲۴۵ راي


   ضمنا'' در نخستين جلسه هيات مديره جديد اعضاي هيات رئيسه به شرح زير انتخاب شدند.

   ۱) آقاي دكتر احمد هومن رئيس كانون
   ۲) آقاي محمد رضا فيض مهدوي نايب رئيس
   ۳) آقاي جعفر منصوريان نايب رئيس
   ۴) آقاي مسعود اعتصام بازرس
   ۵) آقاي اسمعيل زاهد بازرس
   ۶) آقاي محسن پزشكپور منشي
   ۷) آقاي دكتر علي خادم منشي


   دوره ۱۵ هيات مديره
   انتخابات دوره پانزدهم درروز پنجشنبه ۱۴/۳/۱۳۴۹ ازساعت ۷/۵ صبح تا يك بعدازظهر درتالار اجتماعات كاخ دادگستري بعمل آمد واشخاص زير به ترتيب بعنوان اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره انتخاب شدند.

   اعضاي اصلي
   --------------------------
   ۱) آقاي دكتراحمد متين دفتري
   ۲) آقاي دكتر احمد هومن
   ۳) آقاي محمدرضا جلالي نائيني
   ۴) آقاي محمد حسين موسوي امين
   ۵) آقاي مسعود اعتصام
   ۶) آقاي محمدرضا فيض مهدوي
   ۷) آقاي حسن نزيه
   ۸) آقاي علي هاشميان
   ۹) آقاي ابوالفضل ساغريغمايي
   ۱۰) آقاي اسماعيل زاهد
   ۱۱) آقاي جعفر منصوريان
   ۱۲) آقاي محمد دامغاني
   ۱۳) آقاي علي شهيد زاده ( استعفا نمودند )
   ۱۴) آقاي علي هاشميان
   ۱۵) آقاي دكتر محمد باقر شريعت زاده

   اعضاي علي البدل
   ---------------------------------
   ۱۶) آقاي علي خادم (استعفا نمودند )
   ۱۷) آقاي عبدالحميد اردلان
   ۱۸) آقاي ابوالقاسم تفضلي
   ۱۹) آقاي آلبرت برناردي
   ۲۰) آقاي محمد حسن صابرزاده (بعلت استعفا وخروج اعضاء اضافه شدند)
   ۲۱) آقاي دكتر نوراله ملك زاده (بعلت استعفا وخروج اعضاء اضافه شدند)

   پس از اعلام نتيجه انتخابات آقاي علي شهيد زاده و آقايدكتر علي خادم استعفا نمودند كه درنتيجه آقايان محمد حسن صابرزاده و آقاي دكتر نوراله ملك زاده بعنوان عضو علي البدل بجاي اعضاي مستعفي به جمع هيات مديره وارد شدند.

   درتاريخ / ۴ ۴ / ۱۳۴۹ اولين جلسه هيات مديره دوره پانزدهم تشكيل شد و هيات رئيسه اين دوره بشرح زير تعيين شدند .
   ۱) آقاي احمد متين دفتري رئيس
   ۲) آقايان محمد تقي دامغاني و جعفرمنصوريان (جوانترين اعضاء) منشي
   ۳) آقايان فيض مهدوي و حسن نزيه نواب رئيس
   ۴) آقايان زاهد و جلالي نائيني بازرس

   جلسات مختلف هيات مديره بر سر اين بحث كه آيا آقاي دكتر احمد متين دفتري كه سابقه وكالت ايشان به بيست سال نميرسد ميتوانند رياست هيات مديره را داشته باشند يا خير بحث و بررسي شد و اكثرا'' راي بر صحت آن دادند زيرا معتقد بودند كه سابقه وكالت غيررسمي دكتر متين دفتري نيز مي تواند محسوب شود و علاوه برآن ايشان مدتها مقام وزارت عدليه را بعهده داشتند كه كم ازوكالت نيست

   ليكن دو نفر ازاعضاء به مرجع دادگاه انتظامي شكايت برند و چون نحوه گفتگو موجب تكدر خاطر آقاي دكتر متين دفتري را فراهم كرد , ايشان ديگر درجلسات كانون حضور نيافتند . تااينكه در تاريخ ۴ /۹ /۱۳۴۹ جلسه هيات مديره دروقت فوق العاده باحضور آقايان حسن نزيه , اسماعيل زاهد , محمد حسين موسوي , دكتر احمد هومن , مسعود اعتصام , عبدالحميد اردلان , البرت برناردي , محمد تقي دامغاني , جعفرمنصوريان , علي هاشميان , ابوالفضل ساغر يغمايي , محمد رضا فيض مهدوي ومحمدرضا جلالي نائيني به رياست سني آقاي دكتر احمد هومن و منشي گري آقايان دامغاني و منصوريان تشكيل شد وباتفاق آراء آقاي محمد رضا جلالي نائيني را به رياست كانون انتخاب نمودند و اعضاء هيات رئيسه بشرح زير شد :

   ۱) آقاي محمدرضا جلالي نائيني رئيس كانون
   ۲) آقاي دكتر محمد موسوي امين نايب رئيس
   ۳) آقاي مسعود اعتصام نايب رئيس
   ۴) آقاي ابوالفضل ساغر يغمايي منشي
   ۵) آقاي محمد تقي دامغاني منشي
   ۶) آقاي اسماعيل زاهد بازرس
   ۷) آقاي علي هاشميان بازرس
   ۸) آقاي عبدالحميد اردلان مديركل مالي
   هيات مديره دوره پانزدهم به همين ترتيب تا پايان دوره به انجام امور پرداخت .

   دوره ۱۶ هيات مديره
   انتخابات دوره شانزدهم هيات مديره از ساعت ۸/۵ صبح روز سه شنبه ۱۶/۳/۱۳۵۱ تا ساعت ۲ بعدازظهر همانروز برگزار شد و از ميان ۷۱۴ راي ماخوذه ,اعضاي زير انتخاب شدند.

   اعضاي اصلي
   ----------------------------
   ۱) آقاي دكتر محمدشاهكار ۴۳۱ راي
   ۲) آقاي محمدباقر شريعت زاده ۴۰۷ راي
   ۳) آقاي محمدرضا جلالي نائيني ۴۰۰ راي
   ۴) آقاي محسن پزشكپور ۳۷۶ راي
   ۵) آقاي دكترعبدالكريم انواري ۳۷۱ راي
   ۶) آقاي تقي پروين ۳۵۲ راي
   ۷) آقاي عبدالحميداردلان ۳۵۱ راي
   ۸) آقاي دكترجواد واحدي ۳۴۵ راي
   ۹) آقاي جعفر منصوريان ۳۳۶ راي
   ۱۰) آقاي مسعود اعتصام ۳۲۹ راي
   ۱۱) آقاي ولي اله شهاب فردوسي ۳۲۸ راي
   ۱۲) آقاي اسماعيل زاهد ۳۲۶ راي

   اعضاي علي البدل
   ----------------------------------
   ۱۳) آقاي محمدرضا فيض مهدوي ۳۲۳ راي
   ۱۴) آقاي مهديملكي ۳۲۲ راي
   ۱۵) آقاي حسن نزيه ۳۱۳ راي
   ۱۶) آقاي ابوالحسن عميدي نوري ۳۱۱ راي
   ۱۷) آقاي دكتر حبيب دادفر ۳۱۰ راي
   ۱۸) آقاي علي هاشميان ۳۰۹ راي

   رياست اين دوره هيات مديره را نيز آقاي محمد رضا جلالي نائيني عهده دار بود.


   دوره ۱۷ هيات مديره
   انتخابات دوره هفدهم كانون وكلاء ازساعت ۸/۵ تا ۱/۵ بعداز ظهر روز شنبه ۱۸/۳/۱۳۵۳ در تالار اجتماعات كاخ دادگستري برگزار ودر نتيجه ۷۸۵ نفر وكلاء واجد شرايط , آراء خود را به صندوق ريختند و نتيجه زير بدست آمد.

   اعضاي اصلي
   --------------------------------
   ۱) آقاي محمدرضا جلالي نائيني ۵۱۹ راي
   ۲) آقاي دكترحبيب دادفر ۵۰۴ راي
   ۳) آقاي محسن پزشكپور ۴۶۳ راي
   ۴) آقاي محمدرضا فيض مهدوي ۴۵۱ راي
   ۵) آقاي اسمعيل زاهد ۴۴۶راي
   ۶) آقاي جعفرمنصوريان ۴۳۶ راي
   ۷) آقاي مسعود اعتصام ۴۳۴ راي
   ۸) آقاي دكتر جواد واحدي ۴۰۹ راي
   ۹) آقاي ولي اله شهاب فردوسي ۴۰۸ راي
   ۱۰) آقاي علي هاشميان ۴۰۳ راي
   ۱۱) آقاي دكترحسينعلي كاتبي ۳۹۶ راي
   ۱۲) آقاي عبدالحميد اردلان ۳۸۸ راي

   اعضاي علي البدل
   -----------------------------------
   ۱۳) آقاي دكتر محمدباقرشريعت زاده ۳۵۶ راي
   ۱۴) آقاي دكتر تقي پروين ۳۴۹ راي
   ۱۵) آقاي حسن نزيه ۳۴۵ راي
   ۱۶) آقاي دكترعبدالكريم انواري ۳۳۳ راي
   ۱۷) آقاي هدايت اله متين دفتري ۳۱۶ راي
   ۱۸) آقاي جهانگيرميرحسيني ۳۰۶ راي

   هيات رئيسه در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۷ تيرماه كه اولين جلسه هيات مديره دوره هفدهم به حساب مي آمد , فقط آقاي سيدمحمدرضا جلالي نائيني را مجددا'' به رياست كانون و آقاي سيد ولي اله شهاب فردوسي رابه رياست امور مالي كانون انتخاب نمود و انتخاب بقيه اعضاء براي سمت هايشان به جلسه ديگر موكول شد .

   اعضاء هيات رئيسه
   -----------------
   ۱) آقاي محمدرضا جلالي نائيني ( با ۱۱ راي) رئيس
   ۲) آقاي مسعود اعتصام ( با ۱۰راي ) نايب رئيس
   ۳) آقاي جعفر منصوريان ( با ۷ راي ) نايب رئيس
   ۴) آقاي علي هاشميان ( با ۱۱ راي) بازرس
   ۵) آقاي اسماعيل زاهد ( با ۸ راي ) بازرس
   ۶) آقاي دكتر واحدي ( با ۱۱ راي) منشي
   ۷) آقاي حسينقلي كاتبي ( با ۸ راي ) منشي


   دوره ۱۸ هيات مديره
   انتخابات دوره هيجدهم كانون وكلاء نيز طبق شرايط مقرر انجام شد و وكلاء واجدشرايط آراء خود را به صندوق ريختند و اعضاي هيات مديره بشرح زير اعلام گرديد.

   اعضاي اصلي
   ----------------------------
   ۱) آقاي محمدرضا جلالي نائيني ۷۰۳ راي
   ۲) آقاي دكتر عبدالكريم انواري ۶۰۶ راي
   ۳) آقاي مسعود اعتصام ۵۷۳ راي
   ۴) آقاي اسماعيل زاهد ۵۵۰ راي
   ۵) آقاي جعفر منصوريان ۵۳۵ راي
   ۶) آقاي عبدالحميد اردلان ۵۲۱ راي
   ۷) آقاي دكتر حبيب دادفر ۵۱۶ راي
   ۸) آقايمحسن پزشكپور ۵۰۳ راي
   ۹) آقاي محمدرضا فيض مهدوي ۴۹۲ راي
   ۱۰) آقاي ولي اله شهاب فردوسي ۴۸۸ راي
   ۱۱) آقاي جهانگير اميرحسيني ۴۴۷ راي
   ۱۲) آقاي حسينقلي كاتبي ۴۲۹ راي

   اعضاي علي البدل
   ---------------------------------
   ۱۳) آقاي علي هاشميان ۴۲۳ راي
   ۱۴) آقاي ابوالفضل ساغريغمايي ۴۲۰ راي
   ۱۵) آقاي حسن نزيه ۴۰۷ راي
   ۱۶) آقاي محمد تقي دامغاني ۴۰۶ راي
   ۱۷) آقاي محمد باقر شريعت زاده ۴۰۰ راي
   ۱۸) آقاي محمود معيني عراقي ۴۰۰ راي

   نخستين جلسه هيات مديره كانون وكلاء دادگستري دوره هيجدهم روز۱۹ /۴/۱۳۵۵ برياست سنّي آقاي محمدحسن صابرزاده و منشيگري وجوانترين عضو هيات ,آقاي محسن پزشكپورتشكيل يافت . پس ازطي تشريفات مقدماتي براي تعيين رئيس كانون اخذ راي بعمل آمد واعضاي هيات رئيسه به ترتيب زير انتخاب شدند

   ۱) آقاي محمدرضا جلالي نائيني با ۱۲ راي رياست كانون
   ۲) آقاي اسماعيل زاهد با ۸ راي نايب رئيس
   ۳) آقاي دكتر انواري با ۷ راي نايب رئيس
   ۴) آقاي دكتر كاتبي با ۱۲ راي بازرس
   ۵) آقاي عبدالحميد اردلان با ۹ راي بازرس
   ۶) آقاي جهانگير اميرحسيني با ۸ راي منشي
   ۷) آقاي محمدرضا فيض مهدوي با ۶ راي منشي


   دوره ۱۹ هيات مديره
   با وجود وقوع انقلاب اسلامي و تشكيل حكومت جمهوري اسلامي ايران وبهم ريختگي اوضاع اداري در روزهاي آغازين انقلاب انتخابات دوره نوزدهم كانون وكلاء دادگستري درتاريخ ۲۰/۳/۱۳۵۷ انجام شد و اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره به شرح زير انتخاب گرديدند .

   اعضاي اصلي
   -------------------------------
   ۱) آقاي محمدرضاجلالي نائيني
   ۲) آقاي اسماعيل زاهد
   ۳) آقاي عبدالحميد اردلان
   ۴) آقاي دكتر عبدالكريم انواري
   ۵) آقاي حسن نزيه
   ۶) آقاي محسن پزشكپور
   ۷) آقاي محمدتقي دامغاني
   ۸) آقاي مسعود اعتصام
   ۹) آقاي ولي اله شهاب فردوسي
   ۱۰) آقاي صادق وزيري
   ۱۱) آقاي معيني عراقي
   ۱۲) آقاي هدايت اله متين دفتري

   اعضاي علي البدل
   ---------------------------
   ۱۳) آقاي محمدرضا فيض مهدوي
   ۱۴) آقاي علي شاهنده
   ۱۵) آقاي رضوي
   ۱۶) آقاي جهانگير اميرحسيني
   ۱۷) آقاي علي هاشميان
   ۱۸) آقاي ابوالفضل ساغر يغمايي

   سپس در اولين جلسه هيات مديره در تاريخ ۲۰/۴/۱۳۵۷ اعضاي هيات رئيسه به شرح زير انتخاب گرديدند.

   اعضاي هيات رئيسه :
   ۱) آقاي حسن نزيه رياست كانون
   ۲) آقاي دكتر عبدالكريم انواري نايب رئيس
   ۳) آقاي هدايت اله متين دفتري نايب رئيس
   ۴) آقاي صادق وزيري بازرس
   ۵) آقاي محمد تقي دامغاني بازرس
   ۶) آقاي معيني عراقي منشي

   آقاي حسن نزيه كه بعلت تحولات سياسي جزء هيات دولت قرار گرفته بود كمتر امكان انجام وظايف دركانون را داشت و در ۲۸/۱/ ۱۳۵۹ بعلت نداشتن رياست , پس از راي گيري درهيات مديره , آقاي عبدالحميد اردلان باتفاق آراء ( ۸ راي ) تصدي كانون را بعهده گرفت ( خود ايشان در راي گيري شركت ننمودند ) .

   كانون وكلاء بعداز رياست آقاي عبدالحميد اردلان به هياتي متشكل از آقايان افضلي , نراقي , ستاريان ,خواجوي و ....... واگذار گرديد كه اين هيات به سرپرستي آقاي احمد خواجوي ( داديار شعبه ۳۰ ) اداره مي شد .

   بي نظمي در اداره كانون درزمان سرپرستي خواجوي و به بهم ريختگي اوضاع كه جزء بديهيات دوران ابتداي هر انقلاب است موجب شد تا كانون وكلاء دادگستري دستخوش حوادث ناخوشايندي شود كه نهايتا'' منجر به تعطيلي امور كانون گرديد.

   لزوم وجود كانون و تنظيم امور وكالت و كانون وكلاء , دولت وقت را بر آن داشت تا نماينده ديگري را براي سرپرستي كانون منصوب كند . وازاين پس آقاي دكتر گودرز افتخار جهرمي كه سابقه استادي دانشگاه و رياست دانشكده حقوق دانشگاه ملي ايران (شهيد بهشتي ) را برعهده داشت و همزمان رياست بعضي از ارگانهاي حقوقي دولت و ازجمله دفتر بيانيه الجزاير نيز با ايشان بود به سمت رياست كانون وكلاء انتخاب شدند و ايشان نيز آقاي داود فاطمي را به جانشيني خود و سرپرستي كانون منصوب كردند .
   تحولات اين دوره قطعا'' شنيدني است , ليكن چون مكان تحرير آن در اين مقاله نيست اميدواريم آقاي دكتر افتخار بعدا'' مطالب اين دوره را به تفصيل بنويسند تا در تاريخچه كانون وكلاء ماندگار شود و بررسي آثار آنچه گذشت براي آيندگان ممكن گردد .

   هرچه جامعه و حكومت جمهوري اسلامي ايران به سمت نظام مند شدن پيش رفت ,فعاليت وكلاء براي كسب امكان مجدد انتخابات وتعيين مديران خود با راي آزاد بيشتر شد تا اينكه انتخابات دوره بيستم ( انتخابات آزاد دوره اول بعداز انقلاب ) كانون وكلاء دادگستري تهران , ( شامل استانهاي تهران , قم و سمنان )پيرو اطلاعيه هاي صادره از سوي هيات نظارت بر انتخابات و پس از تاييد صلاحيت ۴۱ نفر از كانديداهاي عضويت درهيات مديره توسط دادگاه عالي انتظاي قضات , در روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۶ از ساعت ۹ صبح الي ۱۵/۱۵ همانروز در سالن اجتماعات كاخ دادگستري برگزار گرديد و شمارش آراء توسط هيات نظارت بر انتخابات انجام گرفت . دراين انتخابات بيش از ۱۳۰۰ نفر ازوكلاء عضو با شركت فعال و گسترده خود عزم خود را براي آغاز حركت نوين نشان دادند و افراد مورد نظر خود را از بين ۴۱ نفر از كانديداها انتخاب كردند.

   نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft