• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • اخلاق حرفه ای

    

   توصيه نامه شوراي اروپا در خصوص آزادي انجام حرفه وكالت

   مصوب 25 اكتبر سال 2000 ميلاد كميته وزيران

   گرايش به همگرايي در جهت ضرورت مهاراحساسات ناسيوناليستي حاكم بر اروپا با توجه به وقوع دو جنگ جهاني و بازگشت آرامش ، امنيت و ثبات در عرصه هاي مختلف موجب گرديد كه پس از جنگ جهاني دوم دول اروپايي در صدد تشكيل نهادهاي بين المللي متضمن همكاري آنان در زمينه هاي مختلف برآيند . شوراي اروپا پيشروترين نهاد اروپايي بعد از جنگ دوم جهاني در اين زمينه به شمار مي رود و داراي 45 عضو از سرتاسر اروپا مي باشد . اين شورا داراي دبيرخانه ، كميته وزيران ،‌مجمع پارلماني ، كنگره مقامات محلي و منطقه اي و دادگاه حقوق بشر اروپايي مي باشد .

   در اين ميان كميته وزيران نهاد تصميم گير شوراي اروپا به حساب مي آيد كه از وزراي خارجه كشورهاي عضو تشكيل مي گردد . توصيه نامه حاضر مصوب 25 اكتبر سال 2000 ميلادي كميته وزيران شوراي اروپا مي باشد و سعي گرديده در نوشتار حاضر به طور خلاصه و كلي به اصول مندرج در آن اشاره گردد . در آتيه نزديك متن كامل و محشاي بندهاي مصوبه تقديم خواهد شد .

   الف ) دسترسي به حرفه وكالت :

   بر اين اساس هرگونه اتخاذ تصميم در خصوص اخذ مجوز وكالت و انجام آن بايد توسط يك مرجع ذي صلاح مستقلي صورت گرفته و در هر حال هرگونه تصميم گيري در اين خصوص بايد امكان و قابليت تجديد نظر در محاكم مستقل و بي طرف را داشته باشد .

   در اين زمينه نبايد انگيزه هاي جنسيتي ، ترجيحات جنسيتي ، نژادي ، رنگ ، مذهب ، افكار سياسي و غيره ، وضعيت اقتصادي ، قوميت و يا اصالت اجتماعي ، محل تولد و عدم توانايي هاي جسمي ملاك بررسي تقاضا قرار گيرد .

   ب) دسترسي به خدمات حقوقي وكلاي دادگستري :

   تمامي اقدامات لازم در جهت دسترسي همگاني به خدمات حقوقي ارائه شده توسط وكلاي دادگستري مستقل بايد صورت پذيرد . علي الخصوص كانون هاي وكلا بايد در جهت تقويت ارتقاي مشاركت وكلاء در نهادهايي كه در قالب هاي معاضدت يا مشاوره دسترسي اشخاص ضعيف از نظر اقتصادي به خدمات حقوقي وكلاء را تضمين مي نمايد ، مشاركت نمايند و وكلاء در انجام اين اقدامات تشويق گردند .

   در اين راستا وكلاي دادگستري هم با رعايت اخلاق حرفه اي بايد بتوانند به موكلينشان دسترسي داشته باشند علي الخصوص موكليني كه از آزادي محروم مي باشند .

   از حضور وكلاء در مراجع ذي صلاحي كه حق حضور وكيل در آن مرجع شناسايي شده ،‌نبايد ممانعت به عمل آيد و بتوانند به كليه اسناد و پرونده هاي مرتبط با موضوع دفاعي دسترسي داشته باشند . البته در تمامي اين موارد بايد رعايت اخلاق حرفه اي گردد .

   ج ) تشكيل يا عضويت در انجمن هاي حرفه اي حقوقي

   وكلاي دادگستري بايد مجاز باشند كه بتوانند در انجمن هاي حرفه اي محلي ، ملي و بين المللي مستقل از مراجع دولتي عضو گردند و يا مبادرت به تشكيل چنين نهادهايي نمايند . چنين نهادهايي مي توانند در جهت مجافظت از استقلال و منافع وكلاء و رعايت اخلاق حرفه اي ايفاي نقش نمايند . متقابلاً مقامات عمومي نيز به اين نقش مهم انجمن هاي حرفه اي وكلاء از جمله كانون وكلاء توجه لازمه را خواهند نمود .

   وكلاي دادگستري با دارا بودن آزادي فكر و بيان و عضويت در چنين انجمن ها و يا گردهم آيي ها در مباحثات مربوط به قوانين ، اصلاحات و اعتلاي امر عدالت و اداره صحيح آن مشاركت خواهند نمود .

   د) رعايت استقلال وكلاء و كانون هاي وكلاء

   تمامي اقدامات لازم در جهت حمايت و ارتقاي آزادي هاي انجام حرفه وكالت بدون تبعيض و مداخلات نارواي مقامات ذي صلاح تحت لواي مقررات در چهارچوب كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بايد صورت گرفته و كانون هاي وكلاي دادگستري مستقل از مقامات و مراجع دولتي باشند .

   وكلاي دادگستري نيز بايد در چهارچوب اخلاق حرفه اي بتوانند آزادانه عمل نموده و متحمل تهديدات ، ضمانات يا فشارهاي خارجي نگردند .

   لذا كانون هاي وكلاء بايد در حمايت از اعضايشان و دفاع از استقلال و هرگونه محدوديت ها و دخالت ها نابجا اقدام نموده و مقامات عمومي اين نقش را مورد لحاظ قرار دهند .

   ه ) نقش كانون هاي وكلاء

   1- تدوين قواعد و مقررات رفتار حرفه اي در جهت تسهيل انجام حرفه وكالت

   2- اقدامات لازمه در جهت تضمين رعايت استقلال وكلاء

   3- اقدام در جهت ارتقاي عدالت و دفاع بدون واهمه از منافع اعضاء

   4- دفاع از نقش وكلاء در جامعه و توجه به رعايت شئونات حرفه اي

   5- تقويت و مشاركت در نهادهايي كه با ارائه معاضدت قضايي يا مشاوره حقوقي دسترسي اشخاص ضعيف از نظر اقتصادي به عدالت را تضمين مي نمايند .

   6- مشاركت و حمايت از اصلاحات حقوقي و مباحثات مربوطه

   7- حمايت از اعضاء و كمك به آنها و خانواده هاي آنان در صورت لزوم

   8- همكاري با وكلاي ديگر كشورها در جهت اعتلاي نقش وكلاء

   9- تلاش در جهت اعتلاء و ارتقاي اختيارات و صلاحيت هاي وكلاء

   10- ارتقاي توجه و رعايت اخلاق حرفه اي وكالت

   11- حمايت و اقدامات لازمه در زمان دستگيري يا بازداشت وكلاء تجسس در اموال و توقيف اسناد و اموال آنان

   12- انتشار مقالات و مطالب وكلاء كه در مقام عكس العمل آنان به مسايل جامعه صورت مي پذيرد .

   درج شده در خبرنامه کانون وکلای دادگستری مرکز

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft